asdعکس

24- فصل 5 قسمت01

24 S5- E1

امتیاز imdb 24- فصل 5 قسمت01

امتیاز :8

سال تولید :2006

جک باوئر برای براندازی توطئه های تروریستی و نجات ملت خود از فاجعه نهایی , ساعت ها مسابقه می دهد و از اتفاقات زیادی عبور می کند که در این حین با تجربه ها و چالش های عجیبی روبرو می شود و ...