asdعکس

بری فصل 4 قسمت 3

Barry S04 E03

امتیاز imdb بری فصل 4 قسمت 3

امتیاز :9.3

سال تولید :2023

سالی شروع به تدریس در کلاس بازیگری خود می کند. ژن در مورد مقاله مطمئن نیست. معامله بری در جریان است. گذشته هنک با او روبرو می شود.