asdعکس

بری فصل 4 قسمت 2

Barry S04 E02

امتیاز imdb بری فصل 4 قسمت 2

امتیاز :8.9

سال تولید :2023

بری یک بازدید کننده غیرمنتظره پیدا می کند. هنک و کریستوبال تلاش می کنند تا عملیات خود را از سر بگیرند. ژن داستانش را تعریف می کند. سالی به عواقب رابطه با بری می پردازد.
مشخصات بیشتر