asdعکس

یقه سفید فصل 3 قسمت 8

White Collar S3- E8

امتیاز imdb یقه سفید فصل 3 قسمت 8

امتیاز :7.5

سال تولید :2011

سریال از یک فرار شروع می شود فرد جوانی ریش های خود را می تراشد و یونیفرم مامورین زندان را می پوشد و به راحتی از زندان فوق امنیتی فرار می کند. نام او” فرد نیل کفری” است....