asdعکس

گودال - فصل 4 قسمت 2

The Pit -S4- E2

امتیاز imdb گودال - فصل 4 قسمت 2

امتیاز :0

سال تولید :2020

محله ای خطرناک , "گودال" , توسط یک خانواده مافیایی نجیب به نام کوچووالی اداره می شد. هنگامی که خانواده در خطر از دست دادن کنترل گودال هستند , پسر کوچک آنها اکنون باید به خانه خود بازگردد , جایی که هرگز نمی تواند از آنجا فرار کند.