asdعکس

وراثت فصل 4 قسمت 1

Succession S04 E01

امتیاز imdb وراثت فصل 4 قسمت 1

امتیاز :8.8

سال تولید :2023

در حالی که کندال, شیو و رومن برای سرمایهگذاران در لسآنجلس تلاش میکنند, لوگان از پیشنهاد رقیب برای خریدی که مدتها آرزویش را داشت آگاه میشود.