asdعکس

هزارتوی پن

Pans Labyrinth

امتیاز imdb هزارتوی پن

امتیاز :8.2

سال تولید :2006

در اسپانیای فالانژیست در سال 1944, دخترخوانده جوان کتابخوان یک افسر ارتش سادیست به یک دنیای خیالانگیز وهمآور اما فریبنده میگریزد.