asdعکس

پزشکی قانونی 2022 - دوبله

Forensic 2022 - Dubbed

امتیاز imdb پزشکی قانونی 2022 - دوبله

امتیاز :6.3

سال تولید :2022

یک افسر پلیس زن در شهر تپه ای کوچک Mussoorie و یک کارشناس پزشکی قانونی با هم به دنبال یک قاتل زنجیره ای هستند.