asdعکس

هارمونی - 2022

Harmony - 2022

امتیاز imdb هارمونی - 2022

امتیاز :3.2

سال تولید :2022

در آینده ای نزدیک, سوفیا یک سرباز مجروح, متوجه می شود که مرکز پزشکی که در آن مستقر شده است برای بهبودی او و سرباز همکارش نیست, بلکه چیزی بسیار فریبنده است - بنابراین او تصمیم می گیرد تا هدف واقعی هارمونی را کشف کند.