asdعکس

خودکشی برای مبتدیان

Suicide for Beginners

امتیاز imdb خودکشی برای مبتدیان

امتیاز :4.5

سال تولید :2022

نوشتن یادداشت کامل خودکشی آسان نیست. قتل یک گاراژ پر از مردم نیز بسیار سخت است. اما اینکه کاری کنید قربانیانتان شما را دوست داشته باشند, در حالی که آنها را میکشید, این بخش واقعاً مشکل است.