asdعکس

برافروختن

Gaslight

امتیاز imdb برافروختن

امتیاز :4

سال تولید :2022

زندگی یک زن متاهل به نقطه شکست می رسد و او گمان می کند که افراد خاص نزدیک به او دلیل این امر هستند. به چه کسی می تواند اعتماد کند؟ هیچ چیز بدون فداکاری به دست نمی آید.