asdعکس

احضار شده

The Summoned

امتیاز imdb احضار شده

امتیاز :4.1

سال تولید :2022

دو زوج با سابقه زمانی که به یک خلوتگاه انحصاری خودیاری, جایی که اجدادشان نسلهای قبل روحشان را فروختهاند دعوت میشوند, مجبور میشوند هزینه به موفقیت رسیدن را بررسی کنند.